lnwshop logo

บทความ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบ จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 19 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง…
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาทจำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 200 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชาการรับสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบส…
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 370 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอัตราเงินเดือน 13800 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงา…
Tags :
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 197 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา ***ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.*** ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา - เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส.) จำนวน …
Tags :
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตราวันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่งที่…
แชร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 สาขา 300 อัตรา รับสมัคร 17-21 เม.ย.2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 สาขา 300 อัตรา รับสมัคร 17-21 เม.ย.2560 ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 สาขา รับสมัคร 17-21 เม.ย.2560 ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจร…
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข 116 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข 116 อัตราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 116 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2560ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขตำแหน่งที่เปิดรับสมั…
กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา วันที่ 27 มี.ค. - 20 เม.ย. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา วันที่ 27 มี.ค. - 20 เม.ย. 2560 กรมทางหลวง ประกาศสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 ประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่…
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 127 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 127 อัตรากรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นิติกรอัตราเงินเดือน 18000 บาทจำนวนตำแห…
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา วันที่ 13-31 มีนาคม พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
แชร์ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา วันที่ 13-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 61 บทความ

หมวดหมู่สินค้า

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม25,677 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด19,495 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 พ.ค. 2560

0981137490
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top