lnwshop logo

บทความ

แชร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 สาขา 300 อัตรา รับสมัคร 17-21 เม.ย.2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 สาขา 300 อัตรา รับสมัคร 17-21 เม.ย.2560 ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 สาขา รับสมัคร 17-21 เม.ย.2560 ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจร…
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข 116 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข 116 อัตราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 116 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2560ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขตำแหน่งที่เปิดรับสมั…
กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา วันที่ 27 มี.ค. - 20 เม.ย. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา วันที่ 27 มี.ค. - 20 เม.ย. 2560 กรมทางหลวง ประกาศสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 ประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่…
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 127 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 127 อัตรากรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นิติกรอัตราเงินเดือน 18000 บาทจำนวนตำแห…
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา วันที่ 13-31 มีนาคม พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
แชร์ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา วันที่ 13-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือ…
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2560 กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน : 4 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแ…
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบรับราชการ 80 อัตรา สมัครวันที่7-31มี.ค.2560)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) เปิดสอบรับราชการ 80 อัตรา สมัครวันที่7-31มี.ค.2560) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 38 อัตรา 2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา 3. พยาบาลวิชาชีพปฏิ…
แชร์เลย กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัคร 13 - 17 มีนาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัคร 13 - 17 มีนาคม 2560 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้างและบุคลากร จำนวน 111 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 2.พนักงานสรรพากร จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท โดยเป…
ด่วนๆ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร ครูคืนถิ่น จำนวน 5,100 อัตรา ปี 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร ครูคืนถิ่น จำนวน 5,100 อัตรา ปี 2560 สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น 2560 จำนวน 5,100 อัตรา (จบบรรจุทันที) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 วันนี้( 28 ก.พ.) ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กร…
กรมการสัตว์ทหารบก เปิดสอบเข้ารับราชการ 76 อัตรา เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
กรมการสัตว์ทหารบก เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 76 อัตรา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 กรมการสัตว์ทหารบก กรมการสัตว์ทหารบก เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 76 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราขการเป็นนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ประจ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 56 บทความ

หมวดหมู่สินค้า

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม21,300 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด16,193 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท26 เม.ย. 2560

0981137490
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top